Segédgondozó

Államilag elismert tanúsítványt adó képzés

 • Jelentkezés feltétele: általános iskolai végzettség vagy elvégzett Dobbantó program
 • Képzési idő: 6 hónap
 • Ütemezés: szombat vagy hétköznap este heti két alkalommal
 • Kezdés: 2024. szeptember
 • Részvételi díj: 132.000 Ft (részletekben 6X22.000 Ft), a záróvizsga díjmentes

A segédgondozó az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén lát el alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott embereknek nyújt gondozást, támogatást, úgy, hogy igazodik a személyes igényeikhez és szükségleteikhez. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbeadásra, vérnyomásmérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkát, a mindennapi ügyintézés elvégzését. Szakmai vizsgára a képzés végén megszerzett tanúsítvánnyal jelentkezhet független vizsgaközpontban. A szakmai vizsgára - melynek díja előreláthatóan 50.000 Ft lesz - jelentkezésben iskolánk segítséget nyújt, illetve a vizsgát iskolánk épületében szervezzük meg.

segédgondozó

Témakörök:

 • Elsősegélynyújtási alapok
 • Ápolási alapismeretek
 • Betegmegfigyelés
 • Ápolás és szociális gondozás adminisztrációja
 • Gondozási alapismeretek
 • Gondozási szükségletek felmérése
 • Gondozás az alapellátásban
 • Gondozás a szakosított ellátásban
 • Akadályozottság és a segédeszközök
 • Segédgondozói gyakorlat egészségügyi és szociális intézményben
idősgondozás