Óvodai dajka

szakképesítő tanfolyam (OKJ 32 140 01)

 • Felnőttképzési engedélyszám: E-001775/2018/A009
 • A jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyítvány
 • Képzési idő: 4 hónap
 • Képzési nap: szombat
 • A képzés indítása: 2020. december
 • Részvételi díj: 60.000,- Ft (havi részletfizetési lehetőség) + OKJ vizsgadíj (35.000,- Ft)

Az Óvodai dajka munkaterületének rövid leírása

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, a pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.


A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • a beteg gyermek ápolására
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • differenciált bánásmódra
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
 • betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat